Fettsyror

Det finns ett stort spektrum av fettsyror varav flera är essentiella och måste tillföras via kosten då vi inte kan bilda dem själv. Dit hör EPA och DHA som man återfinner i höga mängder i fet fisk från kalla vatten.

Fiskolja är det vanligaste tillskottet mina klienter behöver när dem kommer till mig. Nästan ingen äter tillräckligt med fisk idag. Det är en väldigt enkel försäkring att ta för att bibehålla fler funktioner i kroppen genom livet.

Omega-3 är en grupp av livsnödvändiga fettsyror. Äter man en västerländsk kost är det vanligt att man får i sig lite för lite av dem. Fördelarna med att äta tillräckligt med omega-3 är många – där både hjärta, hjärna och ögon gynnas. Om du inte äter mycket fisk eller är vegetarian kan det vara en god idé att ta extra fiskolja i tillskottsform, annars är risken stor att du får i dig för lite omega-3.

Naturfolk och människor som bor i Japan och eskimåer som inte lämnat sin naturliga kosthållning har bäst värden. Förr hade vi en ration på 2:1 mellan Omega 3 och Omega 6. Idag ligger vi tyvärr på 15-20 delar Omega 6. Detta skapar stora problem i kroppen som få kopplar till brist på just fettsyror utan man försöker istället medicinera symtomen.

Olika symtom som kan uppstå vid underskott av Omega 3 i kroppens celler:
-Torr hud, eksem, mjäll
-Väldigt törstig
-Spröda naglar
-Synen
-Infertilitet, missfall, hormonella obalanser
-Ont i leder
-Nedsatt immunförsvar
-Dålig sömn, svårt att vakna på morgonen
-Dyslexi, lässvårigheter eller hoppar över ord
-Koncentrationsproblem
-Ångest, depression
-Raseriutbrott, regelbunden ilska
-Ansträngningsastma bland idrottare

Barn ärver mammans nivå som hon har under graviditeten. Samt prioriterar kroppen barnet då så mamman kan få symtom eller t.ex. förlossningsdepression. Omega 3 är extra viktigt från vecka 10 då hjärnan på fostret börjar utvecklas. Ca 20% av hjärnan består av Omega 3. Det behövs i alla celler för att cellmembranen ska vara rörliga och flexibla samt för att olika hormoner ska kunna ta sig in i cellen.

Veganer tror att dem klarar sig vegetabilsika livsmedel som är rika på alfalinolensyra som kroppen som kroppen sen ska omvandla till de aktiva varianterna EPA och DHA. Men vid blodprover ser man att dem inte når tillräckliga nivåer. Speciellt om dem inte är noga med att äta alger/algolja dagligen.

Fisken mår inte bra
Ett problem är dock att vi människor har de senaste decennierna förgiftat alla våra hav så dem är fulla med tungmetaller som kvicksilver samt små plastparticklar. Dessa få vi sedan i oss. Därför är det viktigt att äta fisk som är så liten som möjligt och lever i de mer rena haven. Fisk från Östersjön, Vänern och Vättern varnar livsmedelsverket att vi bara bör äta 2-3ggr/år!

Sardiner och ansjovis som bor nära ekvatorn är de som är bäst samt har bäst innehåll av de olika Omega 3 fettsyrorna.

Den nyttiga oliven
Olivolja visar även i labbprover och forskning att den innehåller många fördelaktiga ämnen som gynnar vår hälsa. När du väljer olja i affären så välj en ekologisk kallpressad och där tillverkaren helst anger ett syratal på under 0,8 och fleromättat fett under 7%. Undvik oljor från Italien där man sett att många leverantören styrs av maffian och säljer undermåliga oljor som späs med bland annat majsolja.

Trots att Sverige och Norge har framsående forskare inom området så används inte denna extremt viktiga kunskap av sjukvården vid utredning och behandling av sjukdomar. Namn att nämna är Olle Haglund och Birgitta Strandviks viktiga arbete.

Ett bra och viktigt test

Det finns ett bra och enkelt test du kan ta för att se hur just dina balanser ser ut i kroppen. Testet visar hela 26 olika fettsyror. Det ingår även rådgivning gällande hur du kan få en bättre balans och ditt labbsvar är på svenska. Vid intresse kan du kontakta mig på info@hmoliven.nu

Fettsyratestet är ett fingersticksprov där man lämnar några droppar blod på ett filterpapper som är behandlat med en speciell lösning för att motverka oxidation av fettsyrorna under transporten till laboratoriet.

Analysen sker i Tyskland hos det enda laboratoriet i Europa som arbetar enligt den krävande kvalitetsstandarden DIN ISO 15189. Laboratoriets analyser har använts i över 100 publicerade studier om fettsyror. Ytterligare ett 50-tal studier väntar på publicering.

Nedan ser du utdrag från mitt test taget i år. Jag har genetiskt en variant som hellre tillverkar Omega 6 så jag ville kolla hur det såg ut i kroppen då jag börjat uppleva en del symtom sedan jag blev sambo med en man som älskar kött och som lagar den mesta av maten hemma.

De viktiga Omega 3 fettsyrorna

EPA – Eikosapentaensyra kan tillverkas i kroppen från α-Linolensyra (ALA) som finns i många vegetabiliska oljor, men omvandlingen är vanligtvis mycket ineffektiv jämfört med om man tillför EPA till kroppen direkt genom kost rik på EPA.[9] Detta dels för allt arbete som krävs av kroppen för att metabolisera EPA från ALA, dels för att en del av den EPA som tillverkas sen omvandlas vidare till DHA, vilket ofta lämnar otillräckliga mängder av båda fettsyrorna.[10], [11]

Många studier har gjorts kring EPA, och syran har en mängd fördelaktiga effekter. Främst så har EPA liksom de flesta Omega 3-fettsyror, på egen hand eller tillsammans med andra syror från Omega 3-komplexet, inflammationshämmande egenskaper.[12]

Därutöver så tyder forskning på att Omega 3-fettsyror, och EPA i synnerhet, kan ha positiva effekter på mentala åkommor. Flera studier har visat att ett ökat intag av EPA har lindrat symptomen från schizofreni[13],[14]. EPA har också visat sig kunna ha inverkan på depression; i en studie från 2004 så jämfördes blodprov från 100 patienter som försökt begå självmord med blodprov från en kontrollgrupp, där det framkom att EPA-värdena hos självmordsförsökspatienterna var markant mycket lägre än hos kontrollgruppen[15]. I en studie från 2009 fann man att patienter som tagit Omega 3-kosttillskott med hög ratio mellan EPA mot DHA upplevde färre depressiva symptom[16].

En studie från 2011 visade att EPA hade markant mycket större effekt än placebo vid behandling av hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.[17]

En annan studie från 2011 beskriver EPA som ett framstående skydd mot leverfunktionsrubbningar, nekros och steatos inducerade av valproinsyra. Valproinsyra används ofta för behandling av personer med bipolär sjukdom, så EPA skulle kunna användas för att förhindra medveten eller omedveten överdos. Samma studie visade även att valproinsyra och EPA använda tillsammans ökar epilepsitröskeln hos personer som lider av mildare epilepsi.[18]

EPA har även en blodförtunnande effekt genom att den minskar klibbigheten hos blodplättarna (Omega-6 fettsyran AA ökar denna klibbighet).

DHA – Dokosahexaensyra är en av de mest framstående komponenterna som utgör människans hjärna, hjärnbark, hud, sperma, testiklar och näthinna. Kroppen kan omvandla α-Linolensyra (ALA) till DHA, men omvandlingen är mycket liten.[19] Man kan få i sig DHA mer direkt genom fet fisk, fiskolja eller olja från alger. Brist på DHA har förknippas med kognitivt förfall[20], och låga värden försämrar hjärnans apoptos och ökar dödligheten bland nervceller[21]. Förminskade nivåer av DHA i hjärnan har observerats hos allvarligt deprimerade patienter[22].

I en studie från 2010 observerade man patienter 55 år och äldre, som matchade kriterierna för åldersrelaterad minnesförsämring. Studien fann att patienter som intagit DHA i sex månader fick lägre hjärtfrekvens och ökade minnes- och inlärningskapaciteten hos friska åldringar som hade mildare minnesproblem. Dessa fynd påvisar vikten av tidigt ingripande med DHA och gav en statistiskt betydelsefull fördel för de kognitiva funktionerna hos vuxna över 50 år[23]. Högre DHA-nivåer hos vuxna i medelåldern kunde förknippas med bättre resultat på test av ickeverbalt resonerande och mental flexibilitet, arbetsminne och vokabulär[24].

Man har också upptäckt att DHA dämpar tillväxten av Koloncancerceller mer än andra fleromättade Omega 3-fettsyror[25], [26]. Olika sorters cancer interagerar med fleromättade fetter olika, så detta bör inte ses som ett bevis att fleromättade fetter är ett botemedel mot cancer, utan att mera forskning kring ämnet behövs.

DHA-koncentrationen i bröstmjölk kan variera mellan 0.07% till över 1% av de totala fettsyrorna, med ett genomsnitt på 0.34%. DHA-nivåerna i bröstmjölken ökar om moderns kost innehåller mycket fisk[27]. Rekommendationerna på hur mycket DHA en gravid mor bör inta per dag varierar, men International Society for Study of Fatty Acids and Lipids rekommenderar 300 mg/dag. En studie visade att medelintaget per dag snarare idag låg mellan 45mg och 115mg[28].

Ytterligare studier har visat andra positiva effekter. I en studie med män som tog DHA-tillskott under 6-12 veckor minskade koncentrationen av flera proinflammatoriska biomarkörer med uppskattningsvis 20%[29]. Det har i en annan studie från 2010 att ett högre intag av DHA kan associeras med minskad frekvens av telomerförkortande. Förkortande av telomererna är ett tecken på åldrande på DNA-nivå.[30]

DHA har även visats kunna reducera symptomen av Parkinsons sjukdom[31], vilket är konsekvent med att DHA är den rikligast förekommande fettsyran i hjärnan. En preliminär studie visar också att en kost rik på DHA kan skydda strokepatienter från hjärnskador, och bidra till en snabbare återhämtning[32].

Källa: https://www.arcticmed.eu/

AA – Arakidonsyra är inte en essentiell fettsyra i vanliga fall, då kroppen kan tillverka AA från Linolensyra (LA). Vissa djur saknar förmågan att omvandla LA till AA, och måste få AA genom sin kost. Dessa djur är alla köttätare, då växter har väldigt lite eller ofta helt saknar AA. Ett vanligt exempel är katt.

Arakidonsyra omvandlas till både pro- och antiinflammatoriska molekyler i kroppen, och hos en frisk människa så kommer ett ökat intag av AA troligtvis inte öka risken för inflammation nämnvärt[38]. Har man dock ledsmärtor, pågående inflammation, ofta tidigare haft inflammationer eller annars nedsatt hälsa, så är ett stort intag av AA inte att rekommendera. Det bör också noteras att även om AA inte har proinflammatoriska egenskaper hos friska individer så hämmar det de antiinflammatoriska egenskaperna hos Omega 3-fettsyror i kroppen.[39]

Obalans mellan AA och EPA (Omega-6/Omega-3 ratio större än 5) gynnar proinflamatoriska processer i kroppen och kan leda till kronisk dold inflammation.

Läs gärna även detta inlägget för att lära dig ännu mer om vikten av Omega 3 – länk