Att andas rätt och dricka rent vatten är de billigaste livförsäkringar vi kan ta, men att andas rätt är en färskvara du tyvärr lätt kan tappa under stress, trauman eller vid t.ex. ensidiga upprepade rörelsemönster. Titta på ett barn när dem andas och hur magen rör sig.

Hur vi andas påverkar vårt hjärta, nervsystem och hur vi kan hantera tankar och känslor. En stressad andningsrytm gör att hjärnan inte orkar skicka sina signaler till alla delar i hjärnan utan skickar istället dem till amygdala där vi har våra känslominnen, vilket gör att vi lättare reagerar med gamla invanda känslor när vi blir pressade. Vi känner oro och får en låg energi. Detta kan påverka all din prestation, sexliv och även familjelugnet. Man ser även en koppling till högt blodtryck och starkare smärtupplevelser. På sjukhus i Danmark började man tidigt använda HRV-träning på sina smärtpatienter.

På vår mottagning är mina kollegor utbildade i Medveten Andning och jag i HRV-mätning just för att vi har förstått vikten av att våra klienter behöver en bra andning för att kunna må bättre. Det är steg ett i våra behandlingsplaner.

Ska du göra en enda förändring i ditt liv så är detta mitt tips att lägga din tid på! Så viktigt är det.

Test
Det är viktigt HUR vi andas för att må bra. Många har idag en för kort, ytlig uppe i bröstkorgen eller helt bakvänd andning.
Lägg ena handen på din bröstkorg och andra handen på din mage för att känna var ditt andetag egentligen befinner sig.
-När du andas in ska din mage röra sig utåt och nedersta revbenen öppna upp sig lite.
-När du andas ut ska magen sjunka tillbaka inåt igen.


Lär dig mer om din andning och hur du optimerar den…

<<<Tillbaka