Framtidens organisationer och företag arbetar kontinuerligt med sina medarbetares hälsa

Har ni 8 minuter att investera i era anställda varje dag för att proaktivt stärka deras välmående?

Slide One

VÄLMÅENDE

Slide One
Slide Two

TRYGGHET

Slide Two
Slide Three

GEMENSKAP

Slide Three
Framtidens-friskvard
Framtidens-friskvard
previous arrow
next arrow

De flesta organisationer skickar idag sina anställda på hälsokontroll varje år eller vid olika uppnådda åldersteg. Men vad gör man kontinuerligt i förebyggande syfte resten av tiden gällande allas välmående? Hur många utnyttjar sitt friskvårdsbidrag optimalt?

Många blir sjuka i dagens samhälle på grund av stress och utbrändhet, dock grundar det sig ofta i att vi har för höga krav på oss själva eller är rädda för att misslyckas, både privat och på arbetet. Därför kör många till slut in i den berömda väggen istället för att stanna upp och reflektera vart man är på väg.

Insatser sätts in först när den anställde mått dåligt under en längre tid och blir sjukskriven. Sjukvården är samtidigt överbelastad och många kan därför inte få rätt stöd i sin återhämtningsprocess.

Helify vill därför erbjuda ett koncept där vi ser till människan som en helhet. Både på det mentala, fysiska och kemiska välmåendet. Välbalanserade människor mår bättre, tar klokare beslut, kan arbeta effektivt samt utföra sina uppgifter mer korrekt.

En välmående organisation leder till ett bättre arbetsklimat och färre sjukskrivningar. En annan viktig aspekt är att det leder till minskad personalomsättning, vilket ger en trygghet i hela organisationen.

Vi vet alla vad en sjukskriven anställd kostar i tid och pengar samt ökad stress inom organisationen. Samtidigt som eventuell familj även blir drabbad.

Så har ni 8 minuter att investera i ett koncept som stärker era anställda proaktivt?

Helify ser till hela människan

Välmående medarbetare ger välmående organisationer