Framtidens organisationer och företag arbetar kontinuerligt med sina medarbetares hälsa

Har ni 8 minuter att investera i era anställda varje dag för att proaktivt stärka deras välmående?

Slide One

VÄLMÅENDE

Slide One
Slide Two

TRYGGHET

Slide Two
Slide Three

GEMENSKAP

Slide Three
Framtidens-friskvard
Framtidens-friskvard
previous arrow
next arrow

De flesta organisationer skickar idag sina anställda på hälsokontroll varje år eller vid olika uppnådda åldersteg. Men vad gör man kontinuerligt i förebyggande syfte resten av tiden gällande allas välmående? Hur många utnyttjar sitt friskvårdsbidrag optimalt?

Många blir sjuka i dagens samhälle på grund av stress och utbrändhet, dock grundar det sig ofta i att vi har för höga krav på oss själva eller är rädda för att misslyckas, både privat och på arbetet. Därför kör många till slut in i den berömda väggen istället för att stanna upp och reflektera vart man är på väg.

Insatser sätts in först när den anställde mått dåligt under en längre tid och blir sjukskriven. Sjukvården är samtidigt överbelastad och många kan därför inte få rätt stöd i sin återhämtningsprocess.

Helify vill därför erbjuda ett koncept där vi ser till människan som en helhet. Både på det mentala, fysiska och kemiska välmåendet. Välbalanserade människor mår bättre, tar klokare beslut, kan arbeta effektivt samt utföra sina uppgifter mer korrekt.

En välmående organisation leder till ett bättre arbetsklimat och färre sjukskrivningar. En annan viktig aspekt är att det leder till minskad personalomsättning, vilket ger en trygghet i hela organisationen.

Vi vet alla vad en sjukskriven anställd kostar i tid och pengar samt ökad stress inom organisationen. Samtidigt som eventuell familj även blir drabbad.

Så har ni 8 minuter att investera i ett koncept som stärker era anställda proaktivt?

Helify ser till hela människan

Exempel på onlinepaket

-Kickoff online om konceptet och enkla tips för att komma igång
-Daglig enkel övning för att balansera nervsystemet och hjärnhalvorna för ökad koncentrations- och inlärningsförmåga samt inre stresshantering
-Andningsövning via app för balans av nervsystemet och optimal syresättning
-Övningar att rotera mellan under veckan som balanserar viktiga muskler inom era olika yrkesgrupper
-Workshop om hur man återfår och behåller sitt välmående genom livet
-Enkla tips gällande en kemiskt råvarurik kosthållning som ger optimala slutprodukter
-Diplom för att ni satsar på ett proaktivt arbete med företagets välmående via Helify

Er investering: från 300kr/år/anställd

Exempel på paket både online och personliga möten

Samma innehåll som paket 1 online
-Gemensam kickoff på plats om konceptet och enkla tips för att komma igång
-Personlig genomgång med alla eller utvalda anställda som har extra behov av stöd. Här går vi igenom mentala fallgropar, mäter andningsrytmen, kontrollerar nervsystemet, undersöker muskel- och bäckenfunktion, läsoptimering och näringsstatus
-Varje anställd får en personlig plan att arbeta efter

Exempel på olika tillval

-Prenumerera på utvalda produkter som stärker hälsan inifrån
-Workshop online eller live med uppföljning av hur det går för företaget
-Frågelåda där de anställda kan ställa personliga frågor till vår coach
-Specifika labbprover för enskilda anställdas hälsoproblem
-Personlig andningsapp

Välmående medarbetare ger välmående organisationer