Ett av våra viktigaste men mest förbisedda flöden i kroppen är det lymfatiska systemet.

Lymfan är en viktig kugge i vårt immunförsvar men fungerar även som både reningsverk och avlopp. Det rör sig parallellt med venerna, men har ingen stark pump så som hjärtat pumpar runt vårt blod i kärlsystemet. Lymfan behöver istället hjälp av dig genom rörelse, massage och korrekt andning för att kunna cirkulera. Lymfvätskan lämnar sedan kroppen när du kissar eller svettas. En viktig uppgift är att rena vår fascia/bindväv så musklerna håller sig smidiga.

Maten vi äter bryts ner till micronäringsämnen och transporteras sedan ut till våra celler och efter använding bildas det s.k. slaggprodukter som ska ut ur kroppen via lymfan. Kroppen bildar 2-4L lymfvätska varje dag, så samma mängd behöver kunna lämna kroppen för att vi inte ska börja svullna upp.

En vuxen person har ca 500-1000 lymfnoder som står i förbindelse med de lymfatiska organen som består av halsmandlarna, mjälten och thymus.
Lymfan når ut överallt förutom upp till hjärnan, där tar det glymfatiska systemet över som rengör hjärnan när vi sover. Lymfvätskan vill hela tiden röra sig mot de olika lymfstationerna som finns för att sedan släppas ut bakom nyckelbenet.

Ödem blir tyvärr mer och mer vanligt. Vi ser det i allt yngre åldrar vilket är riktigt skrämmande. Det är en stark och viktigt varningssignal att du måste börja ta hand om din kropp och lyssna på den NU för att undgå svårare sjukdomssymtom senare i livet.

Lär känna ditt lymfsystem och hur du stöttar det, samt få tips med enkla videos…

<<<Tillbaka