Om du regelbundet känner dig stressad och inte kan somna på grund av tankar som stör dig så bör du se det som en viktig varningsklocka att något behöver förändras.

Tallkottkörteln i hjärnan producerar ett hormonet melatonin, som i sin tur bildas av serotonin. Melatonin är ett av våra sömnhormon som talar om för kroppen att det är dags att sova. Det påverkas av dagsljuset, när ögonbotten nås av ljus så minskas produktionen och när det blir mörkt frigörs hormonet. Förr när vi inte hade elektriskt ljus hemma och utomhus så sov vi mycket under vinterhalvåret medan vi var uppe längre under sommartiden.

När vi sover renar kroppen hjärnan och reparerar kroppen. Men om vi somnar stressade och inte går ner i djupsömn så missar vi olika organs reningstid. På sikt kan vi börja få symtom av detta. Sömnen är vår allra viktigaste återhämtning efter en aktiv dag.

Lär dig mer om sömnen så du kan sova gott igen…

<<<Tillbaka