<<<Till Helify

Startsidan I Om mig I Fysioterapi I iTera I Referenser


OPTIMUM METODEN

POSTURAL TRÄNING

Vi är stolta över att vara den första mottagningen i Blekinge som erbjuder denna effektiva behandlings- och träningsmetod

Förr i tiden var vi tvungna att röra på oss på olika sätt dagligen för att skaffa mat för dagen och överleva. I dagens samhälle rör de flesta på sig alldeles för lite och/eller för ensidigt vilket leder till att vissa muskelgrupper blir försvagade, och andra muskelgrupper tvingas ”kompensera”, för att hålla kroppen i sin upprätta position och utföra de rörelser man ändå gör. När en muskel kompenserar, dvs arbetar mer än den är ämnad att göra, kommer den till slut att bli överbelastad och säga ifrån i form av smärta.. Samtidigt som muskulaturen blir obalanserad hamnar för det mesta också nerv- och/eller akupunktursystemet ur balans eftersom alla delar av kroppen är beroende av varandra. För att återställa optimal funktion igen krävs därför att man tar ett helhetsgrepp och balanserar upp alla systemen i förhållande till varann.

Att ha optimal muskulär balans innebär att muskulaturen håller kroppen i rätt position/hållning och fördelar belastningen som kroppen (skelett, leder, ledband, senor, nerver, inre organ) utsätts för i olika situationer på rätt sätt (stående, sittande, liggande, gående, springande, lyftande etc.), så att ingen del blir överbelastad. Att ha optimal muskulär balans innebär också att rätt muskler aktiveras för att utföra de olika rörelser som kroppen är skapt att utföra och kroppen känns i allmänhet lätt, smidig och stark i både statiska situationer och under rörelser.

Inom traditionell sjukvård fokuserar man ofta på själva symptomet och specifik förekomst här av. Om det smärtar i nacke/skuldra som i ovanstående exempel ger man behandling samt instruerar om övningar för att stretcha och stärka besvärsområdet, samt informerar om vikten av god hållning. Problemet med detta angripssätt är att grundorsaken till nack-/skulderbesvären ej sitter i nacken och skuldran, utan i de övriga muskler som slutat att hålla kroppen i rätt ställning och således ta upp sin del av belastningen. Visserligen kan övningar för nacke-/skuldra ge tillfällig lindring samtidigt som hållningsråden gör att personen i fråga försöker att sitta med god hållning. Men eftersom problemet är att de muskler som skall hålla kroppen i en god hållning är försvagade, kommer det att vara omöjligt att hålla sig i en god hållning en längre stund.

Inom postural träning tittar man efter vad som orsakar den ökade belastningen ledande till symptomet och åtgärdar sedan den muskulära obalans och eventuellt nedsatta ledfunktion som medfört att belastningen ej kunnat fördelas jämnt över alla muskler i kroppen.

Optimum-metoden bygger i grunden på två delar – Postural träning (även kallat Postural terapi) och specifika manuella (=som utförs med händerna) behandlingstekniker – som tillsammans syftar till att skapa/återskapa balans i muskler, leder, bindväv, nerv- och akupunktursystem.

Efter att ha gjort en djupgående analys av varje individs muskulära obalans, behandlas obalanserna vid behov genom mjuka manuella tekniker och nervsystems samt akupunktursystemsbalanserande övningar. Därefter skapas ett/flera skräddarsydda träningsprogram (=postural träningsprogram) bestående av specialövningar som ger kroppen den stimulans den saknar i vardagen. Resultatet blir att kroppen återfår sin naturliga hållning, rörlighet och styrka samtidigt som man blir av med grundorsaken till smärtan eftersom ingen muskel eller led längre blir överbelastad utan alla delar tar en “lagom” del av den belastning sittande, stående, gående etc. innebär!

Om du känner dig nyfiken på metoden men inte vill boka ett helt besök med analys så går det även att boka tid för 40minuters personlig träning där du får lära dig några viktiga grundövningar. I så fall bokar du din tid här

Vad kan jag förvänta mig för resultat av Postural träning?

Symptom:
Besvärslindring/besvärsfrihet gällande besvär i fötter, knän, höfter, bäcken, ländrygg, bröstrygg, nacke/skuldror, huvud, axlar, armbågar, handleder.

Funktionsförbättring:
Förbättrad hållning i stående, sittande.
Förbättrad förmåga att utföra vardagssysslor, hobbies, idrottsaktiviteter .
Minskad skaderisk vid idrottsutövande.
Ökad energi/ork.
Förbättrad blodcirkulation.
Förbättrad andning.

Ovan text är tagen från den svenska medgrundarens hemsida. Läs gärna vidare på hans hemsida då den är full av information: Optimum Metoden

Bilden illustrerar hur en optimal hållning ser ut. Från sidan sett kan man dra en linje genom huvudet (örat), axeln, höftleden, knäleden och ner till fotleden samtidigt som ryggraden har sin naturliga S-kurvatur.
Framifrån ska man se att huvudet sitter i mitten, medan de övriga lederna sitter i rak position i förhållande till varandra både vertikalt och horisontellt.
Fötterna pekar rakt fram och har naturliga fotvalv, benen är naturligt raka med knäskålarna pekandes rakt fram.
Armarna hänger på sidorna av kroppen med tummarna pekandes rakt fram.
Det är dessutom svårt att ha en korrekt andning vid felställningar i kroppen, vilket leder till syrebrist i hela kroppen.